CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN VÀ CÀI ĐẶT TẠI SONQB SOLUTIONS

Tùy vào từng loại dịch vụ khác nhau mà SONQB Solutions quy định về chính sách giao nhận, cài đặt như sau:

1. Đối với dịch vụ thiết kế website

Đối với dịch vụ thiết kế website SONQB Solutions sẽ thực hiện thiết kế, cài đặt bản thiết kế website sau đó thông báo, hướng dẫn đến khách hàng thông qua email, hoặc hướng dẫn trực tiếp cho khách hàng khi nghiệm thu, bàn giao sản phẩm trực tiếp với khách hàng.
– Với hosting (nơi lưu trữ web) theo gói thiết kế của SONQB: cập nhật, cài đặt website lên máy chủ, trỏ tên miền về máy chủ và thực hiện chạy website, ghi đĩa mã nguồn thiết kế website và bàn giao cho khách hàng.
– Với hosting do khách hàng cung cấp: hỗ trợ cài đặt mã nguồn lên máy chủ và thực hiện tối ưu tương thích và bàn giao cho khách hàng.

2. Đối với việc đào tạo, chuyển giao công nghệ

Thực hiện việc đào tạo, hướng dẫn sử dụng các công nghệ mới trực tiếp ngay tại trụ sở của doanh nghiệp/ công ty của quý khách hàng, thời gian học sắp xếp tùy thuộc vào khách hàng.
Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, chuyển giao công nghệ mà quý khách vẫn còn những thắc mắc cần được hỗ trợ thì SONQB Solutions sẽ thu xếp hỗ trợ trực tuyến cho quý khách tận tình chu đáo.

3. Đối với dịch vụ SEO

Dịch vụ SEO được tiến hành thực hiện khi khách hàng thanh toán 50% giá trị hợp đồng, hoàn thành theo thời gian đã ký kết trong hợp đồng giữa hai bên.
Sau thời gian hoàn thành dự án SEO, nếu quý khách ký kết hợp đồng duy trì, SONQB Solutions sẽ thực hiện duy trì thứ hạng cho dự án SEO của quý khách theo đúng thời gian đã ký kết.