Bảng giá dịch vụ Quản trị Website / theo tháng

AD 01 - CƠ BẢN
1.200.000 đ

Thiết kế 2 banner

5 bài viết chuẩn SEO

Cập nhật 15 nội dung/ tin tức/ sản phẩm

Cập nhật, tối ưu 20 ảnh chuẩn SEO

Backup 1 lần/ tháng

Báo cáo chi tiết hàng tháng

Quản trị hosting

Cài đặt Webmaster Tools

Cài đặt Google Analytic

Tạo file robot, sitemaps

Đăng ký vào công cụ tìm kiếm

Kiểm tra khắc phục lỗi liên kết

Tạo live chat

Theo dõi tình trạng website

Tối ưu website

Phục hồi dữ liệu khi gặp sự cố

Quản lý liên hệ

Cấu hình email domain

Quản lý đơn hàng

Quản lý bình luận

Quản lý live chat

Quảng bá Website /Forum

Nghiên cứu bộ từ khóa SEO

Tư vấn Marketing Online

ĐĂNG KÝ
AD 03 - Chuyên nghiệp
2.700.000 đ

Thiết kế 7 banner

15 Bài viết chuẩn SEO

Cập nhật 60 nội dung/ tin tức/ sản phẩm

Cập nhật, tối ưu 70 ảnh chuẩn SEO

Backup 1 lần/ tuần

Báo cáo chi tiết2 lần/ tháng

Quản trị hosting

Cài đặt Webmaster Tools

Cài đặt Google Analytic

Tạo file robot, sitemaps

Đăng ký vào công cụ tìm kiếm

Kiểm tra khắc phục lỗi liên kết

Tạo live chat

Theo dõi tình trạng website

Phục hồi dữ liệu khi gặp sự cố

Tối ưu website

Quản lý liên hệ

Cấu hình email domain

Quản lý đơn hàng

Quản lý bình luận

Quản lý live chat

Quảng bá 16 Website /Forum

Nghiên cứu bộ từ khóa SEO

Tư vấn Marketing Online

ĐĂNG KÝ
AD 04 - Nâng cao
3.600.000 đ

Thiết kế 10 banner

20 Bài viết chuẩn SEO

Cập nhật 90 nội dung/ tin tức/ sản phẩm

Cập nhật, tối ưu 100 ảnh chuẩn SEO

Backup 2 lần/ tuần

Báo cáo chi tiết hàng tuần

Quản trị hosting

Cài đặt Webmaster Tools

Cài đặt Google Analytic

Tạo file robot, sitemaps

Đăng ký vào công cụ tìm kiếm

Kiểm tra khắc phục lỗi liên kết

Tạo live chat

Theo dõi tình trạng website

Phục hồi dữ liệu khi gặp sự cố

Tối ưu website

Quản lý liên hệ

Cấu hình email domain

Quản lý đơn hàng

Quản lý bình luận

Quản lý live chat

Quảng bá 26 Website /Forum

Nghiên cứu bộ từ khóa SEO

Tư vấn Marketing Online

ĐĂNG KÝ

Ghi chú: sản phẩm nhập liệu cơ bản : Tên + Giá + Ảnh + 1 Trang chi tiết nội dung sản phẩm.

Nếu quý khách có yêu cầu khác, chi tiết hơn hãy thông báo với chúng tôi để được báo giá dịch vụ Quản Trị Website chuẩn theo từng tháng.