BẢNG GIÁ DỊCH VỤ QUẢN TRỊ FANPAGE / THÁNG

Gói dịch vụ
Giá
Khởi tạo Fanpage?
Tối ưu Fanpage?
Viết nội dung?
Thiết kế, xây dựng Album?
Tăng tương tác / Post?
Tăng like Fanpage?
Chèn thương hiệu video?
Thiết kế ảnh Cover?
Tạo Mini game, Event?
Trả lời comment Fanpage?
Viết nội dung sản phẩm?
Viết nội dung tin tức?
Tư vấn chiến lược Facebook?
Báo cáo hàng tháng?
Đăng ký ngay ►
AD F1 - CƠ BẢN
3.000.000 đ

Khởi tạo Fanpage

Tối ưu Fanpage

Viết nội dung
15 Post

Thiết kế, xây dựng Album

Tăng tương tác / Post
100 Like + 5 Cmt

Tăng like Fanpage
400 - 600 like

Chèn thương hiệu video
1 Video

Banner cover
1 Cover

Tạo Mini game, Event
1 lần

Trả lời comment Fanpage

Viết nội dung sản phẩm
8 Post

Viết nội dung tin tức
7 Post

Tư vấn chiến lượng phát triển Facebook

Báo cáo hàng tháng

ĐĂNG KÝ
AD F3 - Chuyên nghiệp
6.000.000 đ

Khởi tạo Fanpage

Tối ưu Fanpage

Viết nội dung
30 Post

Thiết kế, xây dựng Album

Tăng tương tác / Post
200 Like + 15 Cmt

Tăng like Fanpage
1200 - 1500 like

Chèn thương hiệu video
3 video

Banner cover
4 Cover

Tạo Mini game, Event
3 lần

Trả lời comment Fanpage

Viết nội dung sản phẩm
20 Post

Viết nội dung tin tức
15 Post

Tư vấn chiến lượng phát triển Facebook

Báo cáo hàng tháng

ĐĂNG KÝ

Lưu ý: Hình ảnh / video khách hàng cung cấp SONQB sẽ chỉnh sửa và thiết kế lại phù hợp với các bài viết theo chuẩn Facebook. Liên hệ để được tư vấn thêm nếu có nhu cầu sử dụng bộ hình ảnh chuyên nghiệp được chụp từ các Photographer của chúng tôi.

Nếu quý khách có yêu cầu khác, chi tiết hơn hãy thông báo với chúng tôi để được báo giá dịch vụ Quản Trị Fanpage chính xác theo từng tháng.