Bảng giá dịch vụ Quản trị Fanpage / theo tháng

Gói dịch vụ
Giá
Khởi tạo Fanpage?
Tối ưu Fanpage?
Viết nội dung?
Thiết kế hình ảnh?
Tăng like Fanpage?
Chèn thương hiệu video?
Thiết kế banner cover?
Tạo Mini game, Event?
Trả lời comment Fanpage?
Viết nội dung sản phẩm?
Viết nội dung tin tức?
Báo cáo hàng tháng?
Đăng ký ngay ►
AD F1 - CƠ BẢN
2.000.000 đ

Khởi tạo Fanpage

Tối ưu Fanpage

Viết nội dung
15 Post

Thiết kế hình ảnh
1 - 4 hình / Post

Tăng like Fanpage
50 like tiềm năng

Chèn thương hiệu video
1 video

Banner cover
1 banner

Tạo Mini game, Event
1 lần

Trả lời comment Fanpage

Viết nội dung sản phẩm
8 Post

Viết nội dung tin tức
7 Post

Báo cáo hàng tháng

ĐĂNG KÝ
AD F3 - Chuyên nghiệp
3.800.000 đ

Khởi tạo Fanpage

Tối ưu Fanpage

Viết nội dung
35 Post

Thiết kế hình ảnh
4 - 8 hình / Post

Tăng like Fanpage
150 like tiềm năng

Chèn thương hiệu video
3 video

Banner cover
4 banner

Tạo Mini game, Event
3 lần

Trả lời comment Fanpage

Viết nội dung sản phẩm
20 Post

Viết nội dung tin tức
15 Post

Báo cáo hàng tháng

ĐĂNG KÝ

Lưu ý: đăng ký dịch vụ Quản Trị Fanpage tối thiểu 2 tháng

Nếu quý khách có yêu cầu khác, chi tiết hơn hãy thông báo với chúng tôi để được báo giá dịch vụ Quản Trị Fanpage chính xác theo từng tháng.